Nước Uống Thảo Dược Atomy Hemohim Hộp 60 gói * 20ml

Thương hiệu: ATOMY | Mã SP: 8809258222804 |
1.800.000₫ 2.000.000₫

Nước Uống Thảo Dược Atomy Hemohim Hộp 60 gói * 20ml là nước uống được bào chế từ những loại thảo dược quý từ đất nước Hàn Quốc, có công dụng vượt trội trong việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

- +
Gọi 0972 818 566 để được tư vấn miễn phí

Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐡𝐞̣̂ 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐲 𝐲𝐞̂́𝐮

✍ HemoHIM là một từ ghép kết hợp giữa HEMO (gồm Hemoglobin, huyết sắc tố) và HIM (trong đó H là tạo máu , I là miễn dịch , M là điều hòa).

✍ HemoHIM bắt đầu là 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗱𝘂̛̣ 𝗮́𝗻 𝗱𝗼 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗮̀𝗶 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗮̆𝗺 𝟭𝟵𝟵𝟳 xác định rằng cần phải #cải_thiện_khả_năng_miễn_nhiễm của những người lao động liên quan đến hạt nhân, và nó đã được phát triển với kinh phí 5 tỷ won trong 8 năm.

✍ Sau đó, hai năm thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện hạt nhân, nó đã thành công trong việc 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛, 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐦𝐚́𝐮.

✍ Nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người bằng cách sử dụng hỗn hợp Hemohim của Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử đã được xác nhận là 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐊, 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐲𝐭𝐨𝐤𝐢𝐧 sau khi ăn hỗn hợp Hemohim ở 53 người có số lượng bạch cầu dưới 5000 ul. Dựa trên các kết quả thử nghiệm này, Hemohim hiện có 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧, 𝐀𝐧𝐡, Đ𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚́𝐩, 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐅𝐃𝐀 𝐇𝐨𝐚 𝐊𝐲̀.

✍ HemoHIM đã nhận được sự công nhận về chức năng của 𝐁𝐨̣̂ 𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟎𝟔, và nó có thể giúp #cải_thiện_chức_năng_miễn_dịch (cấp 2 của chức năng hoạt động sinh lý).

✍ Nói cách khác, hỗn hợp Hemohim là một thành phần chức năng đã được chứng minh thành công bởi Nhóm Công nghệ Sinh học và Thực phẩm của Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc, để #chiết_xuất_và_tái_tổ_hợp các thành phần thảo dược quý hiếm như đương quy, bạch chỉ, xuyên khung... trồng ở Hàn Quốc.

---------*---------

✍ Năm 2006, Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc đã đầu tư công nghệ vào doanh nghiệp Kolmar BNH SBT, ( hay còn gọi là Sun Biotec), dựa trên hỗn hợp Hemohim, và công ty viện nghiên cứu đầu tiên ở Hàn Quốc đã ra đời.

✍ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐊𝐨𝐥𝐦𝐚𝐫 𝐒𝐁𝐓 đ𝐚̃ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐞𝐦𝐨𝐇𝐈𝐦, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐊𝐨𝐥𝐦𝐚𝐫 đ𝐚̃ đ𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨̂̃𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐇𝐞𝐦𝐨𝐡𝐢𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧.

✍ Sản phẩm hỗn hợp Hemohim do Kolmar SBT 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐀𝐭𝐨𝐦𝐲 đ𝐨̣̂𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 và bán như một loại thực phẩm chức năng sức khỏe chủ đạo.

✍ Về việc bán Atomy độc quyền, một quan chức từ Kolmar SBT cho biết, "Chúng tôi đang độc quyền cung cấp và bán HemoHIm cho Atomy theo đánh giá chiến lược của công ty.

✍ Triển vọng rằng hiệu suất sản xuất hỗn hợp Hemohim sẽ là tốt nhất trong số các nguyên liệu thô được công nhận riêng trong năm nay, khi sự lan rộng của dịch Corona 19 tiếp tục bùng phát. Về vấn đề này, một quan chức của Atomy cho biết, "𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧 𝐧𝐨̣̂𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐞𝐦𝐨𝐇𝐢𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐,𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝟐,𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐇𝐞𝐦𝐨𝐇𝐈𝐌, 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐚́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐫𝐚 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐚́𝐢."

✍ Theo thông tin công ty kinh doanh theo mạng của Ủy ban Thương mại Công bằng vào tháng 7, 𝐀𝐭𝐨𝐦𝐲 𝐇𝐞𝐦𝐨𝐡𝐢𝐦 đ𝐚̃ 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝟏𝟕𝟓,𝟓 𝐭𝐲̉ 𝐰𝐨𝐧, 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩. 𝐇𝐞𝐦𝐨𝐡𝐢𝐦 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝟏𝟔,𝟑% 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐭𝐨𝐦𝐲.

✍ Tại sự kiện Thương mại lần thứ 57 được tổ chức, Kolmar BHN đã nhận được Tháp xuất khẩu, 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟎𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂ 𝐥𝐚 và Giám đốc điều hành Jun deo-won đã nhận được Bằng khen về Huân chương Dịch vụ Công nghiệp.

✍ Ngoài ra, Atomy đã giành được sản phẩm 𝗧𝗼𝗽 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂. 𝗖𝗮́𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗛𝗲𝗺𝗼𝗵𝗶𝗺 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝟭𝟰 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰 𝗴𝗶𝗮 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật, Canada, Nga, Úc, Đài Loan, Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ ....

-------------------------

Thành phần: HEMOHIM được chiết xuất từ các thảo mộc Hàn Quốc: Angelica Radix (Cây bạch chỉ), cây Cnidium officinale, và cây Paeonia Miyabe japonica.....

Công dụng :

- Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư giúp các khối u không lây lan và ngăn chặn các tác nhân xấu từ đó ngăn ngừa ung thư
- Tăng sức đề kháng, giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn
👍👍ATOMY HEMOHIM được khuyến khích cho những người sau đây:
- Người lao động kiệt sức từ nhiều giờ
-  Học sinh cần sức bền để học tập
- Người làm việc trong môi trường căng thẳng mệt mỏi
- Vận động viên tiêu tốn rất nhiều năng lượng vật lý.
- Người già và người ốm sử dụng sẽ rất tốt cho hệ miễn dịch, giúp đào thải, chắt lọc các chất độc hại trong máu, giúp lưu thông máu huyết.
👉Dùng lâu dài sản phẩm sẽ mang lại cho người dùng với hệ tuần hoàn máu ổn định (ăn ngon, ngủ say, tinh thần thư thái, giảm thiểu mệt mỏi do stress) , và đặc biệt hơn là giúp cho làn da trở nên khỏe mạnh và hồng hào (khắc phục tình trạng mụn nhọt ở tuổi dậy thì ).
👉Hemohim có đầy đủ thành phần Miễn Dịch phòng chống các vi khuẩn trong máu trong cơ thể con người . diệt luôn khi mới bắt đầu hình thành không cho phát triển thành khối u.
CÁCH SỬ DỤNG :
👉Ngày 2gói
👉Trẻ em trên 6 tuổi dùng 1gói/ ngày trước bữa ăn. (uống buổi sáng sớm khi mới thức dậy sẽ đạt hiệu quả cao nhất)
👍Một bộ gồm có 10 hộp
👍Mỗi hộp gồm 6 gói (mỗi gói 20ml)
 

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Giao hàng toàn quốc

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0865106556 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0961 558 566